Psykolog och psykoterapeut i Stockholm

Stockholm är den stad i Sverige där det finns flest psykologer. Listade på Teraply finns det drygt 60 stycken psykologer och psykoterapeuter som uppgett att de arbetar i Stockholm. Psykologerna och psykoterapeuterna som arbetar här erbjuder en stor variation av terapiformer, exempelvis KBT, PDT, ISTDP, ACT, och EFT. Många erbjuder även parterapi och Familjeterapi. Terapeuterna i Stockholm har sina mottagningar i både centrala stadsdelar såsom Vasastan, Södermalm och Östermalm, och i stadsdelar utanför tullarna. Terapi, psykoterapi och samtalsterapi är olika benämningar på psykologisk behandling med hjälp av samtal.

Psykoterapi i Stockholm

Att gå i psykoterapi i Stockholm skiljer sig inte stort mot någon annan stad, förutom att utbudet möjligtvis är större både gällande olika terapiformer och antalet tillgängliga behandlare. Nedan kan du läsa mer om de vanligaste terapiformerna, ungefär hur priset ligger och hur psykoterapi fungerar. 

KBT i Stockholm

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en terapiform som är vanlig bland privata behandlare i Stockholm. KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en terapiform som bland annat arbetar med att omstrukturera och förändra tankar och beteenden. KBT används vid många typer av problematik, exempelvis vid fobier av olika slag (så som hundfobi, spindelfobi, social fobi och blodfobi) men även depression, sömnproblem och ångestproblematik. Exponeringsterapi är ett vanligt inslag under KBT-paraplyet i samband med behandling av fobier, dvs att man stegvis och med guidning utsätter sig för det man upplever som obehagligt. En KBT-behandling pågår ofta mellan 5-15 tillfällen. För dig som är intresserad av psykologer och psykoterapeuter i Stockholm med KBT-inriktning har vi en specifik sida för det här.

Ibland kallar man psykologer som arbetar med KBT för kbt-psykolog. En annan benämning man ibland ser kan vara kbt-terapeut. Var noga med att din behandlare är legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut! På Teraply listar vi bara legitimerade behandlare.

Psykodynamisk terapi i Stockholm

Psykodynamisk terapi, PDT, är en annan vanlig terapiform bland de legitimerade behandlare som bedriver psykoterapi i Stockholm. I psykodynamisk terapi ser man symptomen som meningsbärare, och man arbetar ofta med att tillsammans försöka komma fram till vad dessa symptom betyder för klienten. Psykodynamisk terapi har ofta även ett nu-och-då fokus, det vill säga att man går tillbaka till upplevelser man haft tidigare i livet och undersöker hur de påverkar en idag.

Pris psykolog Stockholm

Priset för att träffa en psykolog i Stockholm varierar beroende på terapiform, erfarenhet, utbildning och mottagningens placering. Vanligtvis ligger priset per timme hos en terapeut i Stockholm någonstans mellan 800 och 1300kr. Kostnad för parterapi är ofta något högre, och sessionerna är oftast lite längre. Pris för parterapi är ofta mellan 1200-1800kr per session.

Landstingsavtal och högkostnadsskydd i Stockholm

En privat psykolog eller psykoterapeut har oftast inte landstingsavtal, och behandlingen faller inte heller under högkostnadsskyddet. Det finns dock undantag. Vissa terapeuter har avtal med landsting runt om i Sverige. På Teraply finns det ett filter du kan använda för att se enbart de psykologer och psykoterapeuter som är anslutna till landstinget. Hur reglerna ser ut för behandling via landsting och högkostnadsskydd skiljer sig mellan olika regioner. Ofta ska man besöka sin lokala vårdcentral för att få en remiss innan man kan få landstingsfinansierad behandling. Kolla upp hur det ser ut i din region, eller kontakta en landstingsansluten psykolog eller psykoterapeut för mer information!

Vad behandlar psykologer och psykoterapeuter i Stockholm?

Psykologer och psykoterapeuter som har sin bas i Stockholm behandlar de allra flesta typer av psykisk ohälsa där psykoterapi anses vara en lämplig insats. Det kan exempelvis handla om ångest, depression, social fobi, specifika fobier såsom hundfobi, ormfobi och spindelfobi och en mängd andra tillstånd. I sin utbildning erhåller psykologer och psykoterapeuter färdigheter inom psykoterapeutiska interventioner som gör de lämpliga att på egen hand behandla en stor bredd av problematik. Allvarligare och mer svårbehandlade psykiatriska tillstånd, som kanske behöver ytterligare kompetenser (exempelvis från psykiater) behandlas i många fall istället av psykiatrin. Dessa tillstånd kan exempelvis vara schizofreni, ätstörningar, borderline och bipolär sjukdom. 

Hitta psykolog i Stockholm

Det enklaste sättet att hitta den bästa psykologen för dig i Stockholm är att gå via Teraply! På Teraply.se kan du se fler än 100 privata legitimerade psykologer och psykoterapeuter som finns över hela Sverige. Många av dessa erbjuder också digitala samtal.
En bra psykolog eller psykoterapeut är inlyssnande, empatisk och hjälper dig att komma framåt med dina problem.
Du kan enkelt boka en tid hos psykolog eller psykoterapeut via mail eller telefon.FAQ:

Vad kostar det att gå till en psykolog i Stockholm?  

Det genomsnittliga priset på Teraply per session hos en privat psykolog eller psykoterapeut i Stockholm är 1050kr. Detta är marginellt högre än snittpriset för hela landet, som på Teraply ligger strax över 1000kr.

Hur ser ett psykologsamtal ut?  

Ett samtal hos en psykolog eller psykoterapeut ser såklart olika ut beroende på flera olika faktorer. Typ av terapiform, problematik, och kanske framförallt personlighet hos terapeut (och klient) kommer färga hur sessionen fortlöper. De flesta terapiformer har någon form av struktur som inkluderar bedömning, problemformulering och mål med terapin, men strukturen kan vara mer eller mindre uttalad under samtalet.

Det som vanligtvis sker i terapirummet är att du som klient berättar om din problematik och hur den påverkar dig i vardagen. Terapeuten använder sedan sina kunskaper och erfarenhet för att ställa frågor eller göra tolkningar som kanske hjälper dig att bättre förstå din situation, ger dig nya insikter, eller får dig att se saker på ett annat sätt. Andra terapeutiska inslag utöver själva samtalet, så som hemuppgifter, beteendeexperiment och exponeringsövningar är vanligt förekommande inom exempelvis KBT. Ju öppnare du vågar vara med dina tankar och känslor inför din terapeut, desto större effekt brukar terapin ge. Det är dock viktigt att komma ihåg att tillit sällan uppstår omedelbart, och det är inte ovanligt att man efter ett par samtal fortfarande känner olust inför (eller helt undviker) att berätta svåra saker för sin terapeut. Detta är helt naturligt, och i takt med att tilliten växer brukar man också så sakteliga våga ta upp svårare och svårare ämnen.

Hur väljer jag rätt psykolog/psykoterapeut? 

Detta är en svår fråga som vi alla ställs inför när vi beslutar oss för att gå i terapi. Ett sätt kan vara att välja ut ett par stycken och höra av sig till dom, kanske lyfta några frågor man har per telefon och känna efter hur kontakten känns. Det viktigaste är att välja en terapeut som man känner att man kommer kunna utveckla tillit och förtroende för. Att läsa på om olika terapiformer kan också vara en god idé, för att se om man har någon personlig preferens som man tror skulle passa en bättre.

Psykologer och psykoterapeuter verksamma i Stockholm

Leg. Psykoterapeut i Stockholm
1200 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska & digitala samtal
Leg. Psykolog & Psykoterapeut i Stockholm
1450 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska & digitala samtal
Leg. Psykolog i Stockholm
1700 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykolog i Stockholm
1200 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykolog i Stockholm
1150 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska samtal
Leg. Psykolog & Psykoterapeut i Stockholm
1450 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykoterapeut i Stockholm
1200 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykolog & Psykoterapeut i Stockholm
1500 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykoterapeut i Stockholm
1300 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykolog i Stockholm
950 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska & digitala samtal
Leg. Psykoterapeut i Stockholm
1100 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykolog i Stockholm
1100 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykoterapeut i Stockholm
1150 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykoterapeut i Stockholm
1300 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykolog & Psykoterapeut i Stockholm
1400 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykoterapeut i Stockholm
1150 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykolog i Stockholm
1450 kr per tillfälle
Erbjuder digitala samtal
Leg. Psykoterapeut i Stockholm
1300 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska & digitala samtal
Leg. Psykolog i Stockholm
1190 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska samtal
Leg. Psykolog & Psykoterapeut i Stockholm
1300 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska & digitala samtal
Leg. Psykoterapeut i Stockholm
1200 kr per tillfälle
Erbjuder fysiska & digitala samtal
Leg. Psykolog i Stockholm
1200 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykolog & Psykoterapeut i Stockholm
1300 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykoterapeut i Stockholm
900 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal
Leg. Psykoterapeut i Stockholm
1200 kr per tillfälle
Erbjuder digitala & fysiska samtal