Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykoterapi och samtalsterapi på min mottagning vid Tegnérlunden på gränsen mellan Norrmalm och Vasastan centralt i Stockholm på Drottninggatan 106 (nära stationer som Hötorget, Rådmansgatan, Odenplan och T-Centralen). I mitt arbete som psykolog utgår jag från ett psykodynamiskt synsätt (PDT). Grundsynen inom pdt är att mycket av vårt känsloliv är omedvetet, automatiskt och att vi har svårt att reflekterar kring det på egen hand. Ändå styr det mycket av våra liv och kan leda till t.ex. svårigheter i nära relationer, bristande självkänsla eller en känsla av meningslöshet som ofta i sin tur leder till nedstämdhet, oro eller ångest. I samtalsterapin arbetar vi med att förstå hur dina omedvetna känslomässiga reaktioner påverkar hur du agerar, så att du kan välja att förändra och bryta de mönster som hindrar dig att leva det livet du vill leva. 
Jag arbetar inte uteslutande efter en specifik metod, men grunden i mitt arbete är modernare psykodynamiska korttidsmetoder som affektfokuserad terapi (t.ex. ISTDP och AEDP) eller dynamisk interpersonell terapi (DIT) där psykologen tar en mer aktiv roll för att åstadkomma förändring. 
Under de första samtalen kommer vi tillsammans överens om vad vi ska fokusera på och hur vi lägger upp terapin tidsmässigt. I många fall är det bra att inleda med ett längre samtal för att vi snabbare ska lära känna varandra och ringa in vad vi kan arbeta med. Kontakta gärna mig för att boka en tid eller för att få mer information.