DBT - Dialektisk beteendeterapi

DBT är en förkortning för Dialektisk beteendeterapi, en terapiform som primärt utvecklades för att behandla personer med Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (tidigare kallat Borderline).

Terapiformen kom dock senare att utvecklas även för att behandla andra typer av psykisk ohälsa. DBT utgår från en modifierad form av KBT och fokuserar på att hjälpa klienten att hantera tankar och inre känsloliv. Centralt är att skapa en förståelse för personliga ”triggers” som väcker starka reaktioner, och vilka tekniker som kan vara användbara för att hantera dessa. Terapeut och klient arbetar också ofta tillsammans med att identifiera och nyansera klientens känslor, och med att minska självskadebeteenden. En av grundtankarna inom DBT är att om klienten kan förstå sina känslor och reaktionsmönster bättre, så har den också större möjlighet att agera på dessa på ett mer funktionellt sätt.

I en dialektisk beteendeterapi arbetar terapeut och klient mycket nära varandra. Ofta är också andra behandlare utöver psykoterapeuter inblandade i behandlingen. Terapin innefattar ofta en individuell session och en gruppsession per vecka. Mellan dessa möten finns också terapeuten tillgänglig via telefon för stöd. Behandlingen pågår vanligen ett år eller längre och är således en ganska krävande terapiform.
Letar du efter en terapeut som arbetar med DBT?
VISA DBT-TERAPEUTER