Sömnproblem och sömnsvårigheter

Sömnproblem innebär att man har svårt med att exempelvis somna, att sova utan avbrott, eller att hålla en normal dygnsrytm. Sömnproblem är mycket vanligt och drabbar alla någon gång i livet.


Den vanligaste orsaken till att man upplever sömnproblem är stress och ångest, men det kan också handla om andra faktorer såsom mathållning, motionsvanor, psykiskt mående i allmänhet och årstidsfaktorer. Eftersom att sömnen är helt avgörande för vår återhämtning blir vi ofta starkt påverkade när vår sömn inte fungerar som vi önskar. Vi blir lättare stressade, får svårare att koncentrera oss, och även hjärnans minnesfunktion påverkas. 


Hur vi sover är också starkt kopplat till vårt fysiska och psykiska välmående. Alla som har upplevt sömnproblem vet vilken stor inverkan det kan ha på livskvaliteten. Dålig sömn leder ofta till irritabilitet, ångest, rastlöshet och en kronisk känsla av trötthet. Många upplever att de drömmer mycket mardrömmar, vaknar upp flera gånger per natt och har svårt att somna in eller svårt att bibehålla sömn.Symptom vid sömnbesvär

Symptomen vid sömnbesvär är många, och ofta ganska individuella. Utöver de vi listat nedan finns det också en mängd allmänna symtom man ofta upplever. Yrsel, att gnissla tänder på natten, att man håller andan i sömnen och att man alltid är trött på morgonen är några. Sömnproblem innefattar en uppsjö av olika symtom, och om du själv lider av det så vet du nog vilka symtom som är mest belastande för dig.

 Vanliga symptom vid sömnbesvär 
 • Du har svårt att somna när du går och lägger dig
 • Du sover oroligt eller vaknar ofta
 • Du sover väldigt mycket eller väldigt lite
 • Du är inte utvilad när du vaknar på morgonen.
 • Du oroar dig för att du inte ska kunna somna, eller få för lite sömn


Orsaker till sömnproblem

Orsakerna till att man får sömnproblem kan vara många, och de allra flesta människor upplever till och från problem med att somna. Orsakerna behöver inte vara särskilt dramatiska. Det kan handla om stressiga perioder i livet, frågar man grubblar över, jobbiga beslut som behöver tas eller sociala problem och konflikter. Alkohol, nikotin och droger kan också påverka vår sömn på ett negativt sätt.

Övrig psykisk ohälsa, mediciner, eller tidigare traumatiska upplevelser är också vanliga bidragande orsaker till sömnproblem.

Behandling vid sömnbesvär

För att behandla sömnproblem finns det väldigt mycket man kan göra själv, som vi beskriver längre ner. Det absolut viktigaste är att sköta allmänna rutiner så som mat, träning och framförallt sömnhygien. Om man misstänker att besvären beror på stress kan det vara bra att kartlägga om det finns saker man kan göra för att minska stressen. Det kan också vara bra att prata med exempelvis en psykolog om man känner behovet av det. Övriga faktorer som påverkar nattsömnen är exempelvis koffein, nikotin och alkoholintag på kvällen. Att exempelvis sluta snusa kan vara en stor hjälp för att få bättre nattsömn.

Om du får behandling av en sömnspecialist är det vanligt att man tillsammans arbetar med något som brukar kallas sömnhygien. Detta kan till exempel innebära att man ser till att inte använda sängen till annat än att vila, att inte sova på dagen, och att se till att rummet man sover i är mörkt och svalt.

Oro kring att sömnen blivit sämre eller att man inte lyckas sova som man vill kan skapa en ond spiral, där tankar kring att man måste somna och sova bra istället håller en vaken. I sådana fall kan det vara effektivt att arbeta med acceptans.

Sömnproblem kan ha väldigt många orsaker, och därmed också kan behandlas på många olika sätt. Här har vi listat några av de vanligaste, men det finns ytterligare metoder som kan användas för behandling. Om sömnproblemen handlar om ångest eller stress kan det vara mycket effektivt med psykologisk behandling, till exempel via ACT, KBT eller PDT.
Självhjälp vid sömnproblem

Om man upplever sömnproblem finns det en hel del man kan göra själv. Här är några enkla tips som kan hjälpa dig som upplever sömnproblem till och från. Om du redan har koll på dessa punkter kan professionell hjälp vara nästa alternativ.

 Enkla tips och råd vid sömnproblem 
 • Skapa tydliga rutiner för sömn; oavsett om det handlar om tiden du sover, var du sover, eller när du sover. Rutiner gör det enklare att förbereda kroppen för sömn.
 • Se sömnen ur ett helhetsperspektiv; Sköter jag mina kost och motionsvanor? Festar jag för hårt under helgerna så det påverkar min sömn? Konsumerar jag för mycket koffein innan jag ska sova? Ibland missar vi att se samband med vår sömn som när vi upptäckt dom blir väldigt tydliga.
 • Var noga med din sömnhygien. Se till att du har en skön säng, lagom varmt täcke, att rummet du sover i är svalt och kallt och att du lägger dig när du är trött.
 • Om du sover dåligt ett par dagar är det inte någon katastrof. Människan är byggd för att klara av att få lite sömn ett par dagar, och även om vi kanske blir trötta och får svårt att koncentrera oss, så är det inte farligt att under kortare perioder ha svårt att sova.
 • Förmågan att somna och sova gott bygger på flera faktorer. Fysiska miljöförutsättningar, rutiner, och att psyket är tillräckligt avslappnat för att tillåta sig att somna. Försök att arbeta lite med alla bitar parallellt.
 • Undvik stora mängder alkohol och att förändra dina sömnrutiner mycket på kort tid (exempelvis stanna uppe sent på nätterna och sova betydligt längre på helgerna)


Sömnproblem och stress

Stress är en av de allra vanligaste orsakerna till att vi sover dåligt. Orsakerna till att man är stressad är individuella, men det kan handla om att stressorer inom arbete, skola, relationer, prestationer eller annat. Stress påverkar sömnen negativt, genom att vi får svårt att komma ner i varv och komma till ro. När vi blir stressade utsöndras bland annat kortisol, ett stresshormon som gör oss alerta, och således är vår kropp inte alls redo för att sova.

En sak som kan vara svår att se när man är stressad är att sömnproblemet i sig ofta är ett symtom, och egentligen inte grundproblemet. Problemet är att vi stressar för mycket, och stressen tar sig uttryck som sömnbesvär. Behandlingen bör då i första hand kanske inte rikta in sig på symtomet (dvs sömnproblematiken) utan istället på orsaken, dvs stressandet. I många fall kommer detta innebära att göra nödvändiga förändringar i vardagen för att minska sin stress. Detta kan exempelvis handla om att jobba mindre, fördela hushållssysslor annorlunda, eller att hantera relationer på ett annorlunda sätt än tidigare. Insikten att man behöver förändra något i sitt liv för att kunna leva på ett mer hållbart sätt kan vara smärtsam, men är i många fall ett första steg för att komma åt både stressproblematik och senare även sömnbesvären. 


Sömnproblem och ångest

Ett annat vanligt problem relaterat till sömnsvårigheter är ångest. Ångest tar sig olika uttryck beroende på vem det är som upplever den, men ofta är den kopplad till rastlöshet och en diffus känsla av att något inte känns bra. Ångest kan också visa sig som kroppsliga symtom, exempelvis illamående, yrsel, eller svårigheter att andas. Många ägnar sig åt grubblerier när man går till sängs. Det kan vara tankar från dagen som snurrar runt i huvudet, eller tankar på vad som ska hända imorgon, om saker kommer lösa sig, hur man ska göra för att hantera “det där problemet” och så vidare. 


Sömnproblemen i sig skapar också ofta ångestfyllda tankar, som oro för ifall man kommer somna eller inte, ångest över ifall man ska lyckas ta sig upp på morgonen, eller tankar om man kommer lyckas sova hela natten i sträck. Ångest kopplad till insomning eller sömnsvårigheter är vanligt. KBT är en vanlig behandlingsmetod för att behandla ångest i de fall som det är den drivande faktorn i sömnproblematiken. 


Exempel på vanliga sömnstörningar

Bruxism: Den medicinska termen för att gnissla tänder medan man sover.

Insomni: Svårigheter att somna eller att sova utan avbrott.

Nokturi: Att behöva gå upp på natten och tömma blåsan.

Parasomni: Sömnrelaterade störande händelser, såsom att gå i sömnen eller prata i sömnen.

Sömnlöshet: Kroniska svårigheter att somna eller bibehålla sömn när ingen annan orsak finns för dessa symtom. Sömnlöshet kan också vara ett symptom på annan psykisk ohälsa, såsom stress och depression.

Restless legs syndrome (RLS): Svårigheter att ligga still med benen. Ofta upplever man att benen är rastlösa och att man måste röra på dom. RLS är mycket vanligt förekommande bland personer som har sömnproblematik.
Sömnapné: Att man håller andan efterföljt av tunga inandningar. Kan vara skadligt på längre sikt. Behandlas ofta medicinskt med en andningsmask. Har samband med övervikt och kraftigt alkoholintag.