ISTDP - Intensive short-term dynamic psychotherapy

ISTDP är en förkortning för Intensive short-term dynamic psychotherapy. Terapiformen vilar på psykodynamisk teori och har många likheter med PDT, men är intensivare i sin process och har ett starkare fokus på känslor.

Terapin kretsar ofta kring att göra klienten medveten om känslor den inte velat erkänna eller inte kan förnimma, för att sedan arbeta med att skapa en förståelse för dessa känslor och belysa hur de påverkar klientens liv. Terapin har ofta ett starkt fokus på att bryta undvikande av, och öka toleransen för, obehagliga känslor såsom ilska eller sorg. I samband med detta är det också vanligt att fysiska symptom såsom spänningar i käke eller andra muskler minskar.

En session med ISTDP är för det mesta 45 minuter lång och terapeut och klient ses oftast en gång i veckan. Längden på terapin varierar, men den brukar pågå någonstans mellan 5 och 15 tillfällen.
Letar du efter en terapeut som arbetar med ISTDP?
Visa ISTDP-Terapeuter