Schematerapi

Schematerapi är en terapiform som ursprungligen utvecklats av amerikansk psykolog och forskare vid namn Jeffrey Young. Schematerapi delar vissa grundtankar med KBT, men tar influenser även från anknytningsterapi, gestalterapi och dynamisk terapi.

Schematerapi fokuserar precis som namnet antyder på “scheman” i vårt beteende. Ett schema kan ungefär översättas som ett “de förutsägbara beteenden vi använder oss av i olika situationer”. Hur våra personliga scheman ser ut är ett resultat av hur vi uppfattar oss själva, andra, vilka tidigare erfarenheter vi har av en specifik situation och hur vi tidigare lärt oss att hantera den. Exempelvis kan vissa personer ständigt uppleva en rädsla för att bli avvisade i relationer till andra människor. Varje gång de går in i en ny relation upplever de samma känsla, att de tror de ska bli lämnade.

Enligt schematerapins sätt att se på psykisk ohälsa så aktiveras detta schema automatiskt och styrs av både medvetna och omedvetna processer. Ett sådant schema kan hypotetiskt vara resultatet av vad som kallas tidiga dysfunktionella scheman, alltså att man tidigare kanske upplevt att ens föräldrar eller en annan nära person avvisat och lämnat en när man behövt dom som mest.

Schematerapi kan vara en effektiv terapi för den som upplever att “det alltid blir samma sak i dom här situationerna oavsett vad jag gör”. Exempel på sådana situationer kan exempelvis vara problem i nära relationer, ångest inför prestationer, självanklagande och negativa tankemönster som är svåra att bryta.




Letar du efter en terapeut som arbetar med Schematerapi?
VISA SCHEMATERAPEUTER