EFT - Emotionsfokuserad Terapi

EFT är en förkortning för Emotionsfokuserad Terapi. Metoden har sin grund i den humanistiska psykologin och i terapiforskning. Den sägs befinna sig i gränslandet mellan KBT och PDT.

EFT utgår från att dina känslor är avgörande för hur du mår. De påverkar hur du tänker och upplever dig själv och andra, och även hur du beter dig i olika situationer. I EFT samarbetar du med din terapeut gällande att förändra svåra och återkommande känslor. Detta kan vara känslor du har gentemot dig själv som visar sig som självkritik eller oro. Det kan också vara upplevelser och känslor till viktiga personer som dina föräldrar eller andra.

Terapeuten är empatisk och följsam och samtidigt aktiv i att guida dig. I terapin används konkreta tekniker som hjälper dig att uppleva dig själv tydligare. Detta ger dig nya känslomässiga upplevelser som är med och skapar förändring på viktiga områden i ditt liv.

EFT används ofta vid problem så som nedstämdhet, relationssvårigheter, oro eller självkritik. Längden på terapin varierar från person till person men ligger oftast på mellan 10-20 sessioner.
Letar du efter en terapeut som arbetar med EFT?
VISA EFT-terapeuter