Jag ser relationen med den jag möter som bärande för ett förändringsarbete i psykoterapi.  Min erfarenhet, om och om igen, är att förändring är möjlig och att varje människa har en fantastiskt inneboende styrka. Jag integrerar olika arbetssätt, teorier i syftet att bäst kunna hjälpa till mot ett bättre mående. Tillsammans arbetar vi med att förstå vad som händer känslomässigt och kognitivt inom dig och i dina relationer. Att gå i terapi kan beskrivas som att ge sig ut på en undersökande, nyfiket, utforskande resa. Vi behöver förstå hur det är nu, vad som varit och arbeta mot hur det ska bli. 

Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten med människor som utsatts- eller utsätter andra för våld i nära relationer. 
Nu har jag sedan en tid tillbaks min egen psykoterapimottagning där jag också jobbar med Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP).  Målet är att du som går i terapi ska växa, utvecklas, lära känna dina känslor och därmed ditt intresse för livet. 
Gå gärna in på min hemsida: www.kastlingpsykoterapi.se