Hej!

Orsaken till att någon söker kontakt med en professionell terapeut varierar stort och därför anpassas mötena och behandlingsmetod efter dina individuella behov och önskningar. Jag hoppas på att skapa ett samtal där vi tillsammans kan öka förståelsen och finna nya förhållningssätt gentemot något som är besvärligt. Ibland kan psykoterapi handla om att reflektera över både dåtid och framtid, vad som har hänt och vilka förhoppningar som finns. Med detta som utgångspunkt så hoppas jag att vi kan skapa meningsfulla samtal. Jag har arbetat som legitimerad psykolog med både psykodynamisk (PDT) och kognitiv beteende terapi (KBT) sedan 2015.