Jag är legitimerad psykolog, specialist inom klinisk psykologi, med 28 års erfarenhet av psykologarbete, mestadels i form av psykoterapi. Exempel på mina områden är: kris- och trauma, depression, ångest, låg självkänsla, tvångsproblematik, känslomässig instabilitet, existentiella frågor, även relationssvårigheter och parterapi. Jag tar emot mina klienter på min mottagning i Solna eller digitalt. 

Jag har lång arbetslivserfarenhet från vuxenpsykiatri, beroendevård och geriatrisk verksamhet (minnesutredningar och anhörigstöd). Vid sidan av mina heltidsanställningar tar jag sedan 1996 även emot privata klienter på min mottagning och de senaste åtta åren har jag främst jobbat inom min egen praktik. Oftast arbetar jag med personer som upplever ångest, kris, sorg, relationssvårigheter eller  depression. Jag har mångårig erfarenhet av klienter med annan språklig och/eller kulturell bakgrund och har exempelvis hjälpt dem att hantera kulturkrockar inom familjen. Jag har också flera års erfarenhet av neuropsykologiska utredningar.
Jag flyttade till Sverige från mitt hemland Ungern för 41 år sedan, med färdiga lärar- och forskarutbildningar i bagaget. I Sverige skaffade jag mig psykologutbildning och -legitimation. Jag har även i 13 år undervisat på svensk högskola bl. a. i ämnen som psykologi, hälsopsykologi, kulturell psykologi, psykiatri, kris/sorg och gerontologi. Under 23 år har jag ofta hållit föreläsningar om hälsans och psykologins kulturella aspekter. För sex år sedan författade jag en monografi i ämnet ”kulturell psykologi” (Studentlitteratur). 

Jag väljer arbetsmetod utifrån klientens behov, en metod som brukar kallas ”eklektisk”. Har utbildning och erfarenhet inom flera riktningar, från psykodynamiska metoder (PDT) till kognitiv beteendeterapi (KBT). I min verktygslåda finns bl.a. även Metakognitiv terapi (MCT), Acceptance and Commitment Therapy  (ACT), existentiell terapi samt utredning och behandling utifrån anknytningsteori. Jag har erfarenhet även av att arbeta med coaching i arbetsrelaterade och privata sammanhang. 

Jag är anhängare till s.k. positiv psykologi, där fokus läggs inte bara på klientens problem utan även på dennes styrkor. Jag arbetar ofta med hemuppgifter så att klienten kan arbeta med sig själv även mellan samtalen. 
Vid ett första möte önskar jag att mina klienter kort presenterar de viktigaste livshändelserna de varit med om. Efteråt redovisar klienten varför hen söker psykologhjälp just vid detta tillfälle och vad som förväntas av kontakten. Utifrån dessa uppgifter gör jag en uppskattning om vilken hjälp jag kan erbjuda. Ofta får klienten med sig någon hemuppgift att arbeta med redan efter det första mötet. Om klienten vill fördjupa sig ytterligare i sitt arbete med sig själv ger jag tips på böcker och dylikt som passar. I början rekommenderar jag oftast att ses en gång i veckan, men jag är flexibel och anpassar mig till mina klienters önskemål och möjligheter. Kontakta mig framförallt via mail eller sms, telefon uppringning kan jag bara sällan svara på. Välkommen!