Jag har sedan början av 2000-talet mött människor i olika konstellationer i samtal och har genom åren mött de flesta typer av psykologisk och psykiatrisk problematik hos människor i varierande åldrar. Är specialiserad på relationsfrågor och har vidareutbildning i sexologi.
Ni kan få hjälp med t.ex. livskriser, negativa livsmönster låg självkänsla, stress, sexualitetsfrågor och relationsproblem men även när det gäller djupare psykiatrisk problematik.