Charlotte Hallberg, psykolog, behandlare och människa.

Jag har arbetat inom primärvård (Vårdcentral) samt inom Vuxenpsykiatrin. Metoderna jag huvudsakligen använder är Kognitiv beteendeterapi (KBT), Psykodynamisk terapi (PDT), Humanistisk terapi, Existentiell terapi samt Lösningsfokuserad korttidsterapi. Jag besitter även kunskaper inom Familjeterapi samt Neuropsykologi. Genom åren har jag fördjupat mig inom stressrelaterad problematik.

Jag arbetar idag som privatpraktiserande psykolog, där jag driver min egen mottagning på Tomtebogatan i Stockholm. Jag har även uppdrag på Psykolog- och Psykoterapimottagningen på Sophiahemmet, på Modigo, där jag utför Neuropsykologiska utredningar, samt på Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag arbetar genom att nyfiket och deltagande lyssna på individen, Dig, utan att lägga in mina egna värderingar i vare sig samtal eller bedömning. Det innebär att jag gör en objektiv bedömning av Din problematik. Jag har både svenska och engelska som modersmål och kan erbjuda behandling på båda språken. Hos mig blir Du mött, lyssnad på, hörd samt sedd. Målet är att Du ska bli en självgående och autonom person och det uppnås genom att en successiv förändring sker hos Dig som person. Där jag är beredd att möta Dig där du behöver mötas. Är du redo att bli mött?