Jag är en erfaren legitimerad psykolog som har arbetat både kliniskt och inom organisation, mot både ungdomar, unga vuxna och vuxna. Jag är utbildad i psykodynamisk terapi, PDT, med fördjupningsutbildningar i mentaliseringsbaserad terapi och emotionsfokuserad terapi. För närvarande går jag CORE-utbildningen i ISTDP, en psykodynamisk terapimetod som fokuserar på känslornas betydelse när vi upplever att vi mår psykiskt dåligt eller sitter fast i våra liv. Jag brinner för att hjälpa människor förstå sitt inre liv bättre och att kunna sortera i vilka inre och yttre faktorer som bidrar till ångest eller depression. Jag brinner också för att motverka stigman och diskriminering och har under flera år undervisat i ensamhetens psykologi - när och varför vi känner oss ensamma och varför olika minoritetsgrupper upplever mer ensamhet och psykisk ohälsa. Ett tredje område som jag brinner för är arbetets roll i våra liv. Jag har arbetat mot organisationer i över 15 år och har mycket erfarenhet av vad som skapar goda och mindre goda cirklar på arbetsplatser och hur vi som individer kan arbeta för att få en bättre balans mellan arbete och återhämtning.

Samtalen hos mig kan vara av olika längd, men oftast 60 minuter. Vi träffas med en frekvens som passar dig men gärna varje eller varannan vecka inledningsvis. Ibland kan vi träffas mer sällan men då ofta i längre sessioner. Jag brukar filma sessionerna eftersom det är ett sätt att kvalitetssäkra mitt arbete, men du får naturligtvis själv avgöra om du vill det. Du är fri att ta upp det som du behöver hjälp med och jag hjälper oss att hålla fokus på det.