Jag är legitimerad psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi (KBT) samt certifierad schematerapeut. Utbildad av Paul Gilbert inom CFT och innehar även vidareutbildning inom ACT. Jag arbetar även med metakognitiv psykoterapi (MCT). Valet av metod sker på basis av den person jag möter.

Till mig kan du vända dig för kortare eller längre samtalskontakter. Jag har avtal med flera försäkringsbolag.

När det gäller individuell terapi tar jag emot personer med vanliga problemområden som många av oss tampas med i olika perioder av vårt liv. Det kan vara exempelvis oro, tankar som vi inte kan bli av med, ångest, stress, höga prestationskrav på oss själva, utmattning, social ångest, svårigheter att veta vad jag själv behöver, relationsproblematik, sömnstörning, krisstöd och livskris. Frågor gällande barn och familjerelationer ligger mig varmt om hjärtat. Jag erbjuder även föräldrastödjande samtal.

Min ambition är att möta dig där du befinner dig, utifrån dina önskemål och behov, samt att hjälpa dig att hitta dina egna resurser för att hantera vardagens, och livets, utmaningar. För mig är det fint att få uppleva en individs resa mot en större livskvalitet. 

Välkommen att kontakta mig!