Jag är leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut och har arbetat som psykoterapeut i 10 år. 

I min verksamhet tar jag emot personer som har problem relaterade till nedstämdhet, oro/ångest, självförakt, relationer&kommunikation, stress och prestationsbaserad självkänsla. 

Jag har HBTQ-kompetens och erfarenhet att arbeta med föräldrastöd samt unga vuxna. 

Jag är utbildad gruppledare för Livsberättargrupper och har lett flera pensionärsgrupper de senaste åren. Jag tar även emot individuellt för samtal kring åldrande och existentiella dilemman. 

Adressen är Götgatan 71, närmaste T-bana Medborgarplatsen.