Jag är legitimerad psykolog och har arbetat med samtalsterapi i primärvård och på specialistmottagning för Utmattningssyndrom. På vårdcentralen har jag träffat personer med nedstämdhet, oro, ångest, stress, sömnbesvär, relationsproblem, PMS/PMDD och komplicerad sorg. Under åren på specialistmottagning fördjupade jag mina kunskaper inom stresshantering och återhämtning. Jag arbetar med KBT som grund. 2020 påbörjade jag en vidareutbildning inom Emotionsfokuserad terapi, EFT, med särskilt fokus på att förstå och bearbeta känslor.