Min terapeutiska grund utgörs av KBT, men jag arbetar ofta integrativt med inslag av både affektfokuserad, compassionfokuserad och relationell psykoterapi.  

Vanliga orsaker att söka terapi är olika typer av ångest, oro, grubbleri, nedstämdhet, stress, sömnstörning, relationsproblem, livskriser, bristande självkänsla, hög grad av självkritik, skam, sorg, förluster eller existentiella funderingar. 

Du är välkommen att boka ett första orienterande samtal. Vi inleder med kartläggning och inventering. Vi försöker ringa in vad som är problematiskt och vad det är som du känner behöver förändras. Min utgångspunkt är att försöka förstå och begripliggöra både din nuvarande situation samt din inlärningshistoria. Många jag möter har en onyanserad bild av sig själv och ofta hög grad av självkritiska och dömande tankar. Detta i kombination med yttre påfrestningar och motgångar leder ofta till ångest, nedstämdhet och uppgivenhet. Det kan även ta sig i uttryck i form av kroppsliga besvär såsom spänningshuvudvärk, magproblem, diffusa smärttillstånd eller problem med sömnen.

Jag tar emot på två mottagningar i centrala Stockholm. Måndagar, torsdagar och fredagar på Tegnergatan 37, T-bana Rådmansgatan. Onsdagar på Kaptensgatan 12, T-bana Östermalmstorg.