Välkommen till mig på Kristin Psykolog, en digital psykologmottagning som erbjuder videomöten oavsett var i världen du befinner dig. 

Jag har arbetat som psykolog i drygt 10 års tid. Jag arbetar med KBT-behandling. Inom KBT, Kognitiv beteendeterapi, ryms flera metoder. Några av de inriktningar som jag har stor vana att arbeta med är CFT (Compassionfokuserad terapi) med ett fokus på att öka självmedkänsla och minska självkritik, ACT (Acceptance and Commitment therapy) som ofta syftar till att lära oss att förhålla oss till negativa tankar och känslor på ett mer adaptivt sätt samt DBT (Dialektiskt beteendeterapi) som särskilt riktar sig till individer som har svårigheter med känsloreglering. Mindfulness eller medveten närvaro samt motiverande samtal är likaledes komponenter som jag gärna låter få inslag i mina terapier. 

Jag tillhandahåller psykoterapi till vuxna och ungdomar, som upplever problem med till exempel:

- Ångest, panikattacker och oro
- Känsla av meningslöshet eller negativa tankar om sig själv
- Stressrelaterade besvär
- Problem med ilska och aggression
- Tvångshandlingar eller obehagliga inre bilder
- Sömnbesvär och nedstämdhet
- Parterapi och relationssvårigheter

Jag har ett stort fokus på att erbjuda dig strategier och verktyg, som kan fungera i din vardag. Vi kommer att arbeta med mål och hemuppgifter, men med en stor flexibilitet av att anpassa sessionerna efter just dina behov. För närvarande arbetar jag enbart med onlinebehandling. Jag använder mig av videomöten, men också av chatt där du kan få tillgång till informationsmaterial och skriftliga hemuppgifter.

På min hemsida kristinpsykolog.kaddio.com kan du läsa mer om mig. Kontakta mig gärna vid ytterligare frågor.

Välkommen!