-	KBT psykolog
-	DBT-terapeut
-      Utbildad i att integrera psykodynamisk metod med KBT
-	Doktorerat i klinisk psykolog - jag disputerade på Mindfulnessbaserad Kognitiv terapi (MBKT)

Hej!

Jag är legitimerad psykolog och doktor i klinisk psykologi (DClinPsy)med bred erfarenhet av att behandla vanliga anledningar till dåligt mående såsom depression, ångesttillstånd och stressproblematik. Min specialistkompetens som DBT-terapeut ligger inom att behandla  emotionell känslighet och instabilitet, där humörsvängningar och svårigheter att hantera känslor (nedstämdhet, ångest, ilska) kan leda till relationsproblem, ätstörningar, missbruk och svårigheter att få livet att fungera som man önskar. 

Jag är utbildad till att integrera olika terapeutiska modeller (såsom KBT, psykodynamisk terapi och mindfulnesspraktik),  vilket innebär att jag på ett flexibelt och klientanpassat vis kan möta min klients behov med de terapeutiska verktyg jag bedömer mest lämpliga och effektiva där och då.  Jag utgår dock alltid från vad forskningen har visat är den mest effektiva behandlingen för en särskild problematik, och jag följer socialstyrelsens riktlinjer i mitt arbete.

Jag har haft den stora förmånen att få arbeta inom vitt skilda sektorer inom psykiatrin – statligt och privat,  barn/ungdomar och vuxna/äldre vuxna, primärvård, specialistpsykiatri och på vårdavdelning på sjukhus. Jag har arbetat både i England och i Sverige. Mina erfarenheter har gett mig en bred bas att stå på och jag vet att varje individ kommer med en unik historia och bakgrund som blir viktig att förstå för att hitta till en bättre framtid.

Jag är nyfiken, ärlig och en mycket aktiv psykolog - vill du träffa en person som bara lyssnar är jag inte rätt psykolog för dig. Mitt uppdrag som psykolog är att vägleda och stötta min klient till sund beteendeförändring och att utveckla nya färdigheter för att på kloka sätt hantera svåra känslor, kris och livssvårigheter. Vi arbetar tillsammans och med tydligt fokus mot ett liv utan onödigt lidande där du ökar dina möjligheter att nå för dig viktiga livsmål och uppleva trygghet, meningsfullhet och riktning.

Har du frågor eller funderingar eller är osäker på om du behöver terapi, går det fint att kontakta mig!

Välkommen att boka ett första besök efter vilket vi tillsammans bestämmer om vi vill gå vidare, och vad målet med din terapi skall vara. Jag tar emot i Stockholm innerstad i en avslappnande och vacker miljö, eller digitalt,  efter dina önskemål.

Varmt välkommen!