-	KBT psykolog
-	DBT-terapeut
-      Psykodynamiskt informerad integrativ     terapi 
-	Forskat och disputerat på Mindfulnessbaserad Kognitiv terapi (MBKT)
- Utbildad vid UCL (Doctorate in Clinical psychology)

Hej!

Jag är legitimerad psykolog och doktor i klinisk psykologi (DClinPsy)med bred erfarenhet av att behandla vanligt förekommande anledningar till känslomässiga besvär såsom depression, ångesttillstånd, stressproblematik och svårigheter inom arbets- och familje/privatlivet. 
Min roll som DBT-terapeut innebär att jag har specialistkunskap inom behandling av emotionell känslighet och instabilitet, där humörsvängningar och svårigheter att hantera känslor (nedstämdhet, ångest, ilska) kan leda till psykiskt lidande, relationsproblem, ätstörningar, missbruk och svårigheter att få livet att fungera som man önskar.

 Jag är erfaren inom utredning och behandling av stressproblematik och de vanlig förekommande besvär som ofta associeras med stress, såsom preststionsbaserad självkänsla, svårigheter med sund självhävdelse/gränssättning och stressbeteenden.

Jag är utbildad till att integrera olika terapeutiska modeller (såsom KBT, psykodynamisk terapi och mindfulnesspraktik),  vilket innebär att jag på ett flexibelt och klientanpassat vis kan möta min klients behov med de terapeutiska verktyg jag bedömer mest lämpliga och effektiva där och då.  Jag utgår dock alltid från vad forskningen har visat är den mest effektiva behandlingen för en särskild problematik, och jag följer socialstyrelsens riktlinjer i mitt arbete.

Jag har haft förmånen att få arbeta inom vitt skilda sektorer inom psykiatrin – statligt och privat,  barn/ungdom och vuxna/äldre vuxna, primärvård, specialistpsykiatri och på vårdavdelning på sjukhus. Jag har arbetat både i England och i Sverige. Mina erfarenheter har gett mig en bred bas att stå på och jag vet att varje individ kommer med en unik historia och inlärningshistorik som blir viktig att förstå för att hitta till en bättre framtid.

Jag är nyfiken, ärlig och en mycket aktiv psykolog - vill du träffa en person som bara lyssnar är jag inte rätt psykolog för dig. Mitt uppdrag som psykolog är att vägleda och stötta min klient till sund beteendeförändring, att utveckla nya färdigheter för att på kloka sätt hantera svåra känslor, kris och livssvårigheter. Vi arbetar tillsammans och med tydligt fokus mot ett liv utan onödigt lidande där du ökar dina möjligheter att nå för dig viktiga livsmål och uppleva trygghet, meningsfullhet och en tydlig värderingsbaserad riktning.

Har du frågor eller funderingar eller är osäker på om du behöver terapi, går det fint att kontakta mig!

Välkommen att boka ett första besök efter vilket vi tillsammans bestämmer om vi vill gå vidare, och vad målet med din terapi skall vara. Jag tar emot i Stockholm innerstad i en avslappnande och vacker miljö eller digitalt  efter dina önskemål. En del personer föredrar att promenera under sin sessionstid och upplever det lättare att tänka och tala då, låt mig veta om detta är något du vill prova.

Varmt välkommen!