-	KBT-psykolog
-	DBT-terapeut
-   Stressproblematik/utmattning
-   Parterapi/familjeterapi
-   Mindfulnessprogram
-   Disputerat på MBKT 
-   Utbildad vid UCL (Doctorate in Clinical psychology)
-   Organisationskonsult - rekrytering, coachning, teamcoachning, föreläsning, workshop


Hej!

Jag är legitimerad psykolog och har en doktorsexamen i klinisk psykologi från UCL i London. Jag har mer än tretton års erfarenhet av psykologisk behandling av vanligt förekommande känslomässiga besvär såsom depression, ångesttillstånd, stressproblematik och svårigheter inom arbets- och familje-/privatlivet. 

Jag är utbildad till att integrera olika terapeutiska modeller (såsom KBT, psykodynamisk terapi och mindfulnessmodell) vilket innebär att jag på ett flexibelt vis kan möta min klients behov med de terapeutiska verktyg jag bedömer mest lämpliga och effektiva där och då. Jag utgår från vad forskningen har visat är den mest effektiva behandlingen för en särskild problematik, och jag följer socialstyrelsens riktlinjer i mitt arbete. Mitt mål är att min klient skall få insikt i de mekanismer som påverkar måendet och utrustas med konkreta verktyg så att de efter avslutad behandling kan upprätthålla behandlingsresultatet över tid.

Min erfarenhet som DBT-terapeut innebär att jag har specialistkunskap inom området emotionell instabilitet, där svårigheter att hantera känslor (nedstämdhet, ångest, ilska) kan leda till psykiskt lidande, relationsproblem och mer generellt svårigheter att få livet att fungera som man önskar. Observera att jag inte erbjuder full DBT, utan individuell terapi baserad på DBT-principer. Har du aktiv självskada eller återkommande tankar på att avsluta ditt liv bör du söka behandling i ett fullskaligt DBT-team.

Jag utreder och behandlar stressproblematik och utmattning och de besvär som ofta går hand i hand med stress, såsom prestationsbaserad självkänsla, perfektionism, konflikträdsla, svårigheter med sund självhävdelse/gränssättning, stress-beteenden och oro.

Jag har lång erfarenhet och bred kompetens inom mindfulnessbaserade interventioner och min mindfulnessgrupp riktar sig till personer med nedstämdhet, stress, oro och ångest, som önskar öka sin medvetenhet, minska ohälpsamma mönster och öka sin livskvalitet. 

Jag har haft förmånen att få arbeta inom vitt skilda sektorer inom psykiatrin – statligt och privat, med barn/ungdom och vuxna/äldre vuxna, inom primärvård såväl som specialistpsykiatri och på vårdavdelning på sjukhus. Jag har arbetat både i England och i Sverige och har klienter och kunder från hela världen. Mina erfarenheter har gett mig en bred bas att stå på och jag vet att varje individ kommer med en unik historia som är viktig att förstå för att hitta till en bättre framtid med nya möjligheter.

Jag är nyfiken, ärlig och en mycket aktiv psykolog - vill du träffa en psykolog som mest lyssnar är jag inte rätt person för dig. 
Mitt uppdrag som psykolog är att vägleda och stötta min klient till sund och aktiv beteendeförändring, att utveckla nya färdigheter för att på kloka sätt hantera svåra känslor, kris och livssvårigheter. Vi arbetar tillsammans och med tydligt fokus mot ett liv utan onödigt lidande där du ökar dina möjligheter att nå för dig viktiga livsmål och uppleva meningsfullhet.

Jag arbetar även som organisationskonsult och föreläser, håller workshops och gör insatser för organisationens välmående, prestation och hållbarhet. Jag är specialiserad i personlighetsprofilering, certifierad i Hogan Assessment Systems och erbjuder stöd under rekrytering, talangutveckling och karriärscoachning. Mitt teamcoachningsprogram är vetenskapligt baserat och syftar till att bygga välmående, högpresterande och hållbara team.

Välkommen att boka ett första besök efter vilket vi tillsammans bestämmer om vi vill gå vidare, och vad målet med din terapi eller annan insats skall vara. Jag tar emot i Stockholm innerstad i en avslappnande och vacker miljö eller digitalt efter dina önskemål.

Har du frågor eller funderingar går det fint att kontakta mig!

Varmt välkommen!