Jag heter Teresa Brieger Olsson och är legitimerad psykoterapeut, i grunden socionom. Jag har en integrativ psykoterapeutisk grund vilket betyder att jag är utbildad inom flera olika psykoterapeutiska metoder och använder interventioner och verktyg från skilda inriktningar. Gemensamt är fokus på det upplevelsebaserade, att följa känslor i kroppen och främja stärkandet av en inre, trygg bas.

Vi människor har alla ett anknytningssystem som slår på då vi blir rädda för att inte få det vi behöver i våra nära relationer. Hur vårt anknytningssystem fungerar, dess mönster,  grundläggs under våra första levnadsår i relation med de personer som tar hand om oss. Ibland kan vi ha lärt oss att vi inte kan lita på andra, att de kan göra oss illa och att det därför är tryggare att bara ta hand om sig själv och ha känslomässig distans till andra. Ett sådant anknytningsmönster kallas undvikande anknytning. Med ett mer ambivalent mönster kan vi istället ständigt försöka komma nära och söka bekräftelse men ha svårt att lita på att vår partner tycker om oss/kommer stanna kvar. Vi fortsätter söka närhet och kontakt och känna oss otrygga oavsett det vi får från den andre. Eller så söker vi närhet där vi istället blir skadade, sårade och utnyttjade.

Genom terapi är det möjligt att stegvis grundlägga en förvärvad trygg anknytning, en stark relation till ditt själv, som kan börja verka som den trygga bas du saknade under din uppväxt.

Jag har lång erfarenhet av att möta människor med olika relationsproblem, som medberoende och känslomässig otrygghet och ensamhet. Jag är utbildad i klinisk sexologi och parterapi och arbetar även med olika typer av parproblem. I parterapi undersöker vi hur era anknytningsmönster påverkar relationen, hur ert samspel ser ut, och främjar en ny slags känslomässig kommunikation.