När du kommer till mig och min mottagning på Observatoriegatan 6 i Vasastan i Stockholm så lovar jag att jag ska försöka göra allt jag kan för att du ska känna dig välkommen och för att du ska våga dela med dig av det som är jobbigt och tynger dig. 
Min starka övertygelse är att vi alla kan förändras och hitta nya vägar om vi ges rätt förutsättningar. Att mycket handlar om att se var just du befinner dig och utifrån den platsen och känslan tillsammans med dig formulera vad du vill förändra och vad du vill uppnå.

Jag har en lång erfarenhet av att arbeta som psykolog, jag tog min examen 1989 vid Stockholms Universitet och blev legitimerad psykolog 1990.
Min grundinriktning är psykodynamisk men med åren har jag vidareutbildat mig i Psykodynamisk Affektiv Korttidsterapi, Mindfulness, EMDR, KBT för psykodynamiker samt IPNB (Interpersonell Neurobiologi) vilket gjort att jag numera använder mig av olika strategier, tekniker och metoder i mötet med mina patienter. 
Jag är övertygad om att ingen metod eller teknik är bättre än någon annan, utan att det mer handlar om att anpassa dessa efter personen och situationen och problemet.

Sedan 2000 har jag mitt eget företag, MOTKRAFT AB, som jag startade med en kollega, Barbro Krantz, som jag träffade på ALNA där jag arbetade med att ta fram en metod för att hjälpa företag med deras anställda som hade alkohol-tablett och/eller narkotikaproblem. De åren var väldigt lärorika då de innefattade många olika möten med väldigt många olika personer på många olika företag och med många olika problem (inte enbart alkohol, tablett eller narkotikaproblem). Sedan januari 2019 driver jag företaget själv, då Barbro gått i pension.

Mina första år som psykolog arbetade jag dels med forskning kring beroende på KI, dels kliniskt arbete på Magnus Huss kliniken på KS, både i grupp och individuellt. Jag har också varit med om att normera olika test; neuropsykologiska test och personlighetstest på Magnus Huss kliniken samt forskat på gruppbehandling vid alkoholproblem.
När Barbro och jag startade MOTKRAFT AB så breddade vi successivt vår inriktning och vi började arbeta som underkonsulter till företagshälsovård och vårdcentraler runt om i Stockholm. Då träffade vi människor som hade en mängd olika problem såsom ångest, depression, problem på arbetsplatsen, utmattning, stress, sömnproblem, kriser, relationsproblem, trauma, cancersjukdom, neuropsykiatrisk problematik etc.

Allt detta är områden som jag känner mig bekväm med och trivs att jobba med. Jag arbetar dock inte med barn och är inte heller speciellt bra på ren fobibehandling.
Mina uppdragsgivare idag är vårdcentral, försäkringsbolag, företag och privatpersoner.
Sammanfattningsvis kan jag ärligt säga att jag nu efter 30 år som psykolog fortfarande tycker att det är världens roligaste jobb! 
Jag är så glad och tacksam över att få dela människors olika livsöden och förändringsprocesser!