Jag är utbildad inom KBT men har den terapeutiska bakgrunden i psykodynamisk terapi. Jag tror på flexibilitet, att arbeta strukturerat, men att inte missa att även hjälpa klienter att förstå bakgrunden till att det är som det är,  Denna förståelsen är en viktig grund när man försöker göra annorlunda.

Min grund finns inom ätstörningsbehandlingen (även vid fetma) men jobbar idag med alla slags svårigheter såsom stress, perfektionism, nedstämdhet, självkänsla, trauma och olika former av ångest. Idag arbetar jag även med bedömning och psykologiskt stöd vid kirurgisk och icke-kirurgisk behandling av fetma. 

Jag ser mig som en psykoterapeut som lyssnar aktivt och jobbar aktivt med förändringar tillsammans med klienten - inte bara vid terapitillfället utan är mån om att träna dessa förändringar i livet i stort. Att gå i terapi är ofta lite läskigt, det är jobbigt att öppna nya dörrar och kanske möta våra rädslor. Mitt jobb är att hjälpa dig i detta, att skapa en trygg miljö där detta är möjligt och på så sätt möta dig där du står, på dina villkor.