Vägen till psykoterapi

Det finns flera vägar för att komma till en terapeut och påbörja psykoterapi. De två absolut vanligaste är via landstingsfinansierad psykoterapi, eller privat psykoterapi. Det är inte ovanligt att man via hemförsäkring eller arbetsförsäkring också har tillgång till psykoterapi i vissa fall. Kolla igenom dina försäkringar för att se om det gäller dig. 


Privat psykoterapi

Om du vill gå i privatfinansierad psykoterapi, dvs att du själv betalar kostnaden för samtalen, är den absolut enklaste vägen att börja via Teraply’s söktjänst, och sedan välja ut en behandlare som du tycker passar dig. Privat psykoterapi bekostas helt av dig som privatperson. Många försäkringar kan också täcka någon form av privat psykoterapi. Högkostnadskort gäller inte för privat psykoterapi. Att gå i privat psykoterapi kostar vanligtvis någonstans mellan 800-1300 kr per tillfälle. Fördelarna med privat psykoterapi är bland annat: 


• Kortare väntetider 

• Större valfrihet gällande önskemål på terapeut 

• Större flexibilitet

• Bredare urval av terapiformer


Du hittar terapeuter som är listade på Teraply här.


Vägen till privatfinansierad psykoterapi ser ofta ut såhär:


Steg 1: Hitta en terapeut

Börja med att söka upp en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Du kan använda dig av exempelvis Teraply.sepsykoterapicentrum.se eller psykologiguiden.se. Var noga med att din terapeut är LEGITIMERAD; det är en garanti för att den har rätt kompetens och står under socialstyrelsens tillsyn.


Steg 2: Boka in ett första samtal

Kontakta din terapeut via telefon eller mail för att boka in ett första samtal. Din terapeut kommer göra en bedömning av din problematik. Via er kontakt får du också mer information om omfattning på terapin, kostnad och svar på andra frågor du kan tänkas ha. Ni bokar sedan in tider för kommande samtal, där er kontakt ofta börja med att psykologen eller psykoterapeuten tillsammans med dig gör upp en behandlingsplan och sätter mål för psykoterapin.


Steg 3: Påbörja din psykoterapi

Träffa din terapeut och påbörja din psykoterapi!Landstingsfinansierad psykoterapi 

Om du eller någon i din närhet önskar gå i psykoterapi via den offentliga vården är tillvägagångssättet olika beroende på vilket landsting eller Region du är bosatt i. I vissa landsting kan man som privatperson själv remittera sig till en psykolog eller psykoterapeut som har avtal med vården, men i de allra flesta landsting behöver man gå via sin vårdcentral för att av en läkare få en remiss till psykoterapi. Offentlig psykoterapi finansieras av den offentliga vården. Högkostnadskort gäller. Fördelarna med offentlig psykoterapi är bland annat: 


• Lägre kostnad 

• Bredare bedömning utöver den psykologiska

• Större möjlighet till samordnade insatser från olika professioner


Var du ska börja att söka landstingsfinansierad vård beror på hur allvarlig din problematik är. Om du har tankar på att skada dig själv eller andra eller mår väldigt dåligt på andra sätt finns psykiatriska akutmottagningar att vända sig till för akutvård. Vänta inte!


Om du önskar landstingsfinansierad psykoterapi är det i övriga fall är det oftast din lokala vårdcentral du bör börja på. Vägen till landstingsfinansierad psykoterapi ser ofta ut ungefär såhär:


Steg 1: Kontakta din vårdgivare

Första steget när du söker terapi via den offentliga vården är att kontakta din vårdcentral. Berätta för administratören om ditt mående och att du skulle vilja prata med någon. Ta gärna upp vad det är som besvärar dig och vilka konsekvenser det får för dig i din vardag. Du kommer efter detta förhoppningsvis få en tid för ett besök med vårdpersonal. Vilken profession du får träffa kan variera lokalt, men det brukar vara en läkare, psykolog, sjuksköterska eller kurator. På vissa vårdcentraler kan du boka tid direkt för bedömning via webben eller telefon. Oavsett så är nästa steg allt som oftast ett fysiskt besök hos din vårdgivare.


Steg 2: Träffa vårdgivare

Under besöket får du träffa vårdpersonal för att berätta om dina besvär och hur de påverkar dig. Om du önskar psykoterapi framför medicinsk behandling är det bra om du är tydlig med detta. Vårdpersonalen kommer göra en bedömning av din problematik och om det bedöms lämpligt med psykoterapi kommer du remitteras vidare. Det kan även bedömas lämpligt med andra insatser, så som stödsamtal, medicinsk behandling, eller remittering till psykiatrin, beroende på din problematik.


Steg 3: Få en remiss

Om det bedöms lämpligt kommer du med bedömningen som grund få en remiss, antingen till en behandlare inom primärvården, till en extern behandlare, eller till psykiatrin. Hur detta fungerar beror på vilket landsting/region du tillhör. Det kan också vara så att psykoterapi inte bedöms som en lämplig insats, och då kommer du eventuellt remitteras till någon annan behandlingsinsats.


Steg 4: Din behandlare kontaktar dig

Din behandlare kommer att höra av sig till dig och ställa lite frågor om ditt mående. Ni kommer sedan boka in en tid för ett första samtal.


Steg 5: Påbörja din psykoterapi

Träffa din terapeut och påbörja din psykoterapi!


Denna text visar ett exempel på hur vägen i många fall ser ut. Det finns stora lokala variationer gällande denna process, och därför är det inte säkert att processen är densamma i alla fall. Du kan läsa mer om detta nedan.


Regionala skillnader

Hur vägen till psykoterapi inom den offentliga vården ser ut beror till största del på var i landet du är bosatt. Även inom ett landsting kan det finnas lokala variationer beroende på om vårdcentralen du besöker drivs privat eller offentligt. Det kan också finnas ytterligare organisatoriska skillnader mellan två vårdcentraler som drivs i samma regi. Vägen kan vara mer eller mindre komplex, och syftet med denna information är att ge en övergripande förståelse för hur vägen oftast ser ut.


Vad är en legitimation?

En legitimation är en handling som utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimationer för vårdpersonal är ett sätt att kvalitetssäkra vården. En legitimation garanterar att terapeuten uppfyller kraven som är uppsatta av socialstyrelsen. En legitimerad terapeut är förbunden att bedriva sin behandling i linje med rådande evidens, det vill säga bedriva behandling på ett sätt som i forskning visat sig hjälpa människor att må bättre. De har lagstadgad tystnadsplikt, och ska bedriva vården på ett etiskt försvarbart sätt. De ska också alltid ha en patientförsäkring, där du som upplever dig vara felbehandlad kan söka ersättning. 


Om terapeuten inte bedriver vård på ett riktigt sätt kan den bli anmäld till socialstyrelsen, vilka i sin tur kan dra tillbaka terapeutens legitimation om den missköter sig. 

Var därför, för din egen skull, noga med vem du väljer som privat behandlare. Rörande behandling av psykisk ohälsa via psykoterapi är det bara leg. psykologer och leg. psykoterapeuter du kan vara säker på uppfyller dessa krav. Om du vill kontrollera att din terapeut har en legitimation kan du ringa socialstyrelsen på 075-247 30 00.


Mår jag tillräckligt dåligt?

Detta är en mycket vanlig fråga bland de som funderar på att gå i psykoterapi. Generellt så är det ett mycket större problem att man väntar för länge med att påbörja psykoterapi än tvärtom. Ju tidigare man påbörjar en intervention, desto bättre. Genom att ta tag i problemet så snart som möjligt kan man förebygga långsiktiga konsekvenser av psykisk ohälsa, så som stress, utmattning, sjukskrivning och social isolering. Om du fortfarande är osäker på huruvida du behöver söka psykoterapi kan du alltid ringa till 1177 eller din vårdcentral och prata med dom. Vänta inte!


Andra alternativ

Det finns även en uppsjö av andra alternativ och varianter på psykologisk behandling för dig som söker hjälp. Kry och Mindler är två exempel på så kallade digitala vårdmottagningar, där du kan få träffa en psykolog via din mobil till landstingstaxa. 


InternetKBT, IKBT, erbjuds inom en del landsting, exempelvis region Stockholm. IKBT är ett internetbaserat behandlingsprogram där du själv gör övningar och har regelbunden kontakt med en psykolog under tiden. Du kan få hjälp med exempelvis depression, ångest, social fobi och mycket annat. Det finns även privatfinansierade alternativ, så som exempelvis dinpsykolog.se.


Du kan också söka dig till utbildningssäten som har egen psykoterapimottagning. Där får du träffa psykologstudenter som bedriver terapi som en del i sin utbildning, till ett kraftigt reducerat pris. Vissa av dessa mottagningar är anslutna till högkostnadskortet, och du betalar då maximalt cirka 1000kr för din behandling. I andra fall kostar behandlingen runt 100kr per samtal. Sådana psykoterapimottagningar finns på följande orter: 


Psykologiska institutionen vid Umeås universitet

Psykologiska institutionen vid Lunds universitet

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet

Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet

Psykologiska institutionen vid Örebro universitet


Här nedan finns samma information som infographic