Hej!

Jag är leg. psykolog/psykoterapeut med lång erfarenhet och bred kompetens. Min legitimation är utfärdad av Socialstyrelsen och jag är medlem i Sveriges Psykologförbund.

Jag har 30 års yrkeserfarenhet som klinisk psykolog och psykoterapeut inom psykosomatik. De senaste 10 åren har jag arbetat privat med konsultation, kristerapier, korta och längre individuella psykoterapier, neuropsykologiska utredningar, par- och familjeterapier samt mindfulnessbaserad stresshantering.

Jag har stort intresse, erfarenhet och kompetens för att arbeta med personer som lider av stress, utmattning, kriser, depression, ångest, sömnstörning, svårigheter att etablera och bibehålla en relation, negativ självbild och låg självkänsla, personer som har svårt att uttrycka sina känslor och behov, sätta gränser och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

I mitt behandlingsarbete använder jag mig av kunskaper, metoder och verktyg som har utvecklats inom olika psykologiska skolor som t.ex den psykodynamiska (PDT), den kognitiva, beteendeterapi (KBT) och den systemiska.
Valet av metoden sker på basis av den unika person jag möter, hens speciella svårigheter och utmaningar i kombination med den bästa vetenskapliga evidensen som metoden har för problematiken i fråga. Välkommen att kontakta mig eller besök min hemsida för ytterligare information!