ISTDP intensive shortterm psychodynamic psychotherapy, en behandlingsform där man fokuserar på affekter. 

I all psykodynamisk inriktad terapi erbjuds du möjligheten att tillsammans med en terapeut undersöka dina känslor, relationsmönster och inre föreställningar om dig själv.

I affektfokuserad terapi står känslan i fokus. Våra känslor (affekter) är medfödda och har avgörande betydelse för hur vi tänker och handlar i vardagslivet. I terapin utforskar och fördjupar du dina känsloupplevelser och ökar din förmåga att hantera dessa. Vissa affekter undviks, precis som en person med spindelfobi undviker spindlar, undviker andra vissa känslor, som att känna ilska eller att känna stolthet över sig själv.

STÖDJANDE OCH VÄGLEDANDE SAMTAL
Syftet med den här typen av samtal är att du ska få en möjlighet att reflektera över din situation och diskutera den med någon som inte är involverad. Som anhörig behöver man ibland bekräftelse på att man stödjer sin närstående på rätt sätt, eller få en möjlighet att fundera ut andra strategier att möta vardagens utmaningar på

EMDR
Jag arbetar med EMDR och håller på att kvalificera mig till certifierad EMDR-psykoterapeut.

EMDR är en förkortning för Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Det är en arbetsmetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa till att minska besvären eller upplevelserna från det förgångna som stör ditt dagliga liv. Det kan tex vara upplevelser av trauman av olika slag som överfall eller olyckshändelser men har också använts för att hjälpa människor att hantera svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och andra tillstånd där svåra känslor är förknippade med livshändelsen.

Jag är Socionom och leg psykoterapeut. Välkommen att kontakta mig för ett första möte!