Jag har nu 35 års erfarenhet av ledarskap inom den psykiatriska vården. 

Arbetar idag som psykiatrisamordnare inom region Västernorrland och psykoterapeut inom den psykiatriska öppenvården.Jag har haft en del uppdrag på S:t Lukas Mittnorrlands mottagning i Sundsvall och Härnösand, där arbetet främst varit krissamtal men även handledning till personalgrupper, samt arbetat på uppdrag som psykoterapeut på Västernorrland Utveckling & Omvårdnad AB, både på Sörgårdens Särskilda Boende och på Bruksgårdens HVB hem. 

Jag har även arbetat med jag strukturerande samtal, där man lägger fokus på att inte polarisera men att ge individen möjlighet till olika förslag på att se lösningar att hantera sina problem, även haft kurser i vardagssamtal, vilket har en stor betydelse och ger ett bra stöd för personer som lider av Aspergers syndrom. Jag har även arbetat psykoedukativt med IMR(Illness management and recovery), att både lära sig hantera och bli återhämtade i sin psykiska problematik.

Min grundprofession är leg. specialistsjuksköterska inom psykiatri.