Jag har i många år arbetat med själsliga problem och besvär som kan uppstå när röst, tal och språk av olika orsaker sviktar, t ex en oro att tala i eller inför en grupp eller en nedstämdhet när orden inte finns eller hur en sjukdom påverkar själen och livet i övrigt. Jag arbetar också med psykosomatik, depression och oro, stressproblematik och utbrändhet, kris, livsfrågor, sorg och personlig utveckling och anhörigstöd.

Jag är leg logoped och leg psykoterapeut (PDT) men arbetar också med kognitiva  inslag. Jag är också certifierad Mindfulnessinstruktör.
Ibland händer det saker i livet som gör att man behöver stöd och hjälp för att se livet lite ljusare. Kanske har du drabbats av sorg, en sjukdom eller av en anhörigs sjukdom och har behov av att samtala om det. Eller kanske har du under en längre tid känt dig nedstämd och saknat kraft att komma vidare i livet.
Genom psykoterapi kan du få hjälp att bättre förstå dig själv och ditt förhållningssätt till omvärlden, att acceptera olika sidor av dig själv och din situation. 

Som psykoterapeut vill jag tillsammans med dig undersöka och försöka förstå din nuvarande situation och din historia för att förbättra ditt psykiska och fysiska välbefinnande. Jag vill hjälpa dig att finna egna lösningar och svar.
Jag erbjuder kort- och långtidsterapi, krisbearbetning och stresshantering allt efter dina behov och önskemål.