Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har varit kliniskt verksam sedan 2000 och främst arbetat inom primärvården och i egen verksamhet med psykoterapi. Jag har lång erfarenhet av att jobba med personer med olika slags ångestproblematik, depression och stress. Sedan tio år tillbaka arbetar jag även med par utifrån KBT-metoden Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT). Utöver detta har jag även specialiserat mig på att hjälpa personer med diabetes och andra kroniska tillstånd att förbättra sin egenvård och livskvalitet. 

Jag disputerade 2012 på Karolinska institutet med avhandlingen "Behavior change intervention and fear of hypoglycemia in type 1 diabetes" som handlar just om detta. Förutom att arbeta i min egna mottagning, Anderbro KBT är jag även universitetslektor i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.