Jag erbjuder samtal när livet krånglar. Det kan exempelvis vara i relationer privat eller på arbetsplatsen. Eller när du känner dig nedstämd och kanske har oro och ångest. Kanske oroar du dig över saker i tillvaron du behöver få prata om.