Psykolog med inriktning KBT. Mångårig erfarenhet från primärvård. Par- eller individterapi.