Jag arbetar främst utifrån ett psykodynamiskt förhållningssätt, med inslag av kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Eftersom människor är olika och behöver olika typ av stöd passar olika metoder och sätt olika människor. Att möta dig som klient där du är, är det viktigaste för mig som samtalspartner. Jag har mångårig erfarenhet av företagshälsovård, och goda kunskaper kring bland annat stress, utmattning, kriser och konflikter.