Mer än 30 års erfarenhet i yrket så att du kan känna dig trygg med min kompetens. Psykodynamisk terapi är min grund men genom olika vidareutbildningar och mina erfarenheter har jag också tagit in andra verktyg som mina klienter kan behöva. Kognitiva tekniker, mindfulness, hypnos och kroppskännedom för att nämna några. Vänd till mig när du behöver hjälp med ångest, depression, relationssvårigheter eller andra kriser. Även existentiella frågeställningar som frågor om mening med livet och varför ditt liv är viktigt. Varmt välkommen!