På www.lemonnier.se finns mer info, här kommer en sammanfattning;

Jag bedriver KBT (kognitiv beteendeterapi) för barn, vuxna och par. Jag arbetar främst med oro/ångest, fobier, stress, uppskjutarbeteenden (prokrastinering), smärta, migrän, huvudvärk, självkänsla, sömnstörningar, nedstämdhet, sorg och relationsproblem men även andra problemområden. Förutom KBT som metod är jag vidareutbildad i CFT (Compassionfokuserad terapi) som visat sig underlätta behandling av flera psykiska problem då den bl. a. minskar självkritik mm. Om du har funderingar på att eventuellt ta kontakt med mig, tveka inte att ringa mig så berättar jag mer om hur jag arbetar osv.

Skogen är den plats där jag arbetar om du som klient önskar att vi har gående samtal. Jag organiserar vandringar för grupper och team.

Jag svarar gärna på frågor från journalister kring mitt arbetsområde och allmänpsykologiska frågor.

Jag tar även handledningsuppdrag för arbetsgrupper/företag och erbjuder konsulttjänster inom personlig utveckling, ledarskap, teambuilding och en rad spännande föreläsningar.

Jag har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatrin, både öppen- och slutenvården och genomfört behandlingsprojekt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har även arbetat på Aspergercenter inom Habilitering och med internationellt socialt arbete på Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Jag håller i Stresshanteringsgrupper, Sömngrupper, CFT-grupper, Ångest- och depressionsgrupper.

Min mottagning är centralt belägen i Stockholm, Kammakargatan 62, 8 min promenad från T-Centralen.