Hej!

Jag är legitimerad psykolog med fördjupad kompetens inom psykodynamisk terapi, primärt affektfokuserad och mentaliseringsbaserad terapi. Jag har arbetat inom barnpsykiatrin och första linjens psykiatri sedan min examen från psykologprogrammet i Uppsala år 2014. 

Jag arbetar med psykoedukation, behandling och neuropsykiatriska utredningar.

Jag har vidareutbildning från bland annat Anna Freud Center i London och Nationella självskadeprojektet.

Jag har utbildning i neuropsykiatriska tester för begåvning, ADHD och autismspektrumtillstånd samt är certifierad gruppledare i föräldrastrategiprogrammet KOMET.

Boka gärna tid för ett första samtal för att se om jag kan vara rätt psykolog för dig!