I en terapi hos mig utgår jag från just dig och dina behov. Vi utforskar tillsammans vad du kan behöva hjälp med och skapar en gemensam problemformulering. Att skapa en trygg kontakt är en förutsättning för att kunna arbeta mot de mål vi formulerar. Tonvikten i KBT är här, nu och framåt. Ibland kan din bakgrundshistoria vara viktig för att förstå hela problembilden. Du kanske upplever att det finns mönster som du fastnar i eller som blir hindrande i vardagen. Kanske har något hänt i livet som du behöver få stöd i att hantera. Fokus är att hjälpa dig att leva mer i enlighet med vad du vill och önskar, och att du genom beteendeförändringar kan öka handlingsfriheten i livet. Ibland är det svårt att formulera varför man inte mår bra. Då kan fokus vara att förstå sig själv lite mer. 

Jag är legitimerad psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi (KBT) med socionomexamen i grunden och arbetar sedan 17 år tillbaka med KBT. Jag har lång erfarenhet av arbete inom första linjens psykiatri samt av att ta emot privatklienter. I mitt arbete inom primärvård har jag deltagit i forskningsstudie som gett mig extra kompetens inom att behandla generaliserat ångestsyndrom (GAD). Jag erbjuder KBT, stöd och rådgivning/vägledning för vuxna, ungdomar och par. Jag har även god erfarenhet av att arbeta med relations- och kommunikationssvårigheter mellan ungdomar och deras föräldrar. 
Som terapeut är jag närvarande, engagerad och inkännande, samt mån om att individanpassa varje behandling. 

Jag kan ta emot dig för hjälp med problemområden som:
- Stressrelaterade besvär
- Ångestdiagnoser
- Depression
- Posttraumatisk stress
- Sömnbesvär
- Relationsproblem
- Höga prestationskrav, perfektionism
- Kris
- Personlig utveckling

Parterapi:
Ibland behöver vi hjälp i våra relationer. Det kan handla om återkommande konflikter, svårigheter med kommunikation, bristande närhet eller tillit. Om din relation behöver stöd och hjälp för att komma vidare och framåt så kan parterapi var en hjälpsam väg för att hantera de utmaningar som kan uppstå i en relation. I en parterapi arbetar jag huvudsakligen utifrån metoden IBCT - Integrative Behavioral Couples Therapy som är kliniskt testad och har stöd i forskning, där man arbetar både med förändring och med acceptans för varandras olikheter. En parterapisession är 75-90 minuter lång och pris för parterapi är 2200:- per session.

Jag tar emot i min mottagning centralt i Vasastan i Stockholm samt via video.