Jag är legitimerad psykolog och har en bred erfarenhet av att behandla vanligt förekommande anledningar till känslomässiga besvär såsom depression, ångesttillstånd, stressproblematik och svårigheter inom arbets- och familje-/privatlivet. Jag är mycket erfaren inom utredning och behandling av stressproblematik och de vanliga förekommande besvär som ofta associeras med stress, såsom prestationsbaserad självkänsla, svårigheter med sund självhävdelse/gränssättning och stressbeteenden.

Jag arbetar även som ledarskaps- och organisationskonsult där jag föreläser, håller utbildningar, workshops och gör insatser för organisationens välmående, prestation och hållbarhet. Jag har ett särskilt intresse av personlighet, självutveckling och hur vi kan öka vår psykologiska motståndskraft mot livets olika utmaningar. Jag har även en bakgrund inom allmänpsykiatrin där jag utöver behandling också utförde neuropsykiatriska- och personlighetsutredningar.

Mina erfarenheter har gett mig en bred bas att stå på och jag vet att varje individ kommer med en unik historia och inlärningshistorik som blir viktig att förstå för att hitta till en bättre framtid. Min ambition som psykolog är att på ett flexibelt sätt möta mina klienters behov med de terapeutiska verktyg jag bedömer som mest lämpliga för situationen. För att uppleva en hållbar utveckling i terapin och i livet behöver man ofta möta någon form av obehag. Jag ser det därför även som min uppgift att skapa en trygg miljö och en god relation där mina klienter känner sig bekväma.


Hälsning till dig som sökande klient: 

Jag är en nyfiken och aktiv psykolog. Mitt uppdrag som psykolog är att lyssna in, vägleda och stötta dig till en sund förändring och utveckla nya färdigheter för att hantera svåra känslor och livssvårigheter. Kanske hamnar du i beteenden som försvårar ditt liv, såsom att sätta gränser, släppa kontrollen, fastna i oro, ältande, självkritik eller har svårt att se till egna behov.

Efter att du har bokat in en tid hos mig så kontaktar jag dig med länkar till ett par skattningsskalor som jag önskar att du fyllt i inför vårt första samtal. I övrigt behöver du inte göra någon förberedelse inför samtalet. Vi utgår från dina skattningar samt din upplevda problematik och vad du önskar att vår kontakt ska leda till, för att skapa en plan framåt. Vi bestämmer tillsammans om vi vill gå vidare, samt vad målet med din terapi eller annan insats skulle vara. Ibland kan det vara svårt att formulera sin situation, behov eller utmaningar. Det är helt okej och jag ställer då följdfrågor och tillsammans försöker vi få en bild av din situation och vilken typ av stöd du behöver.

Vi kommer arbeta tillsammans med ett tydligt fokus mot ett liv utan onödigt lidande. Jag vill att du ska öka dina möjligheter att nå dina valda livsmål, uppleva trygghet och meningsfullhet i din värderingsbaserade riktning.

Varmt välkommen att boka ett första besök hos mig. Våra sessioner är 50 minuter långa. Under våren 2023 tar jag emot digitalt, hösten 2023 och framåt tar jag även emot fysiska besök i Stockholm. 

Med varma hälsningar, 

Annie Möller, 
Annie.moller@outlook.com

Instagram: Mollerpsykologi
Linkedin: Annie Moller