Sara är legitimerad psykolog med praktik i Malmö City. Hon var tidigare krönikör på Psykologtidningen och är f n forsknings doktorand på University of Queensland i Australien, med en avhandling på ämnet själv-aktualisering i psykoterapi. 

Sara har 15 års erfarenhet i branchen, huvudsakligen från privat praktik och psykiatri, men även från organisatorisk psykologi. Sara är utbildad på Lunds Universitet och på University of Victoria i British Columbia, Kanada. Hennes expertis är inom evidens baserade korttidsbehandlingar som bygger på: Existential-Integrative Therapy; Humanistic Psychoanalysis; STDP (short term psychodynamic therapy); ACT (acceptance commitment therapy); och Mindfulness-based Psychotherapy. 

Sara har en särskild passion för arbete med: hälsa och välmående; relationer; själv-aktualisering; kriser; förändringsprocesser; personlig och professionell utveckling. 

Pga av resor i anslutning till nuvarande forskning ser Sara f n bara svenska klienter online. 

Varmt välkommen att ta kontakt!