Hej! Kristian heter jag och jag har jobbat som psykolog sedan 2014. Idag jobbar jag med en terapimetod som heter Metakognitiv Terapi (MCT). I MCT jobbar vi med förhållningssättet till våra tankar och lär oss att negativa tankar, oro och ältande är aktiva val som vi kan lära oss att välja att inte engagera oss i. MCT är en skonsam terapimetod med mycket goda forskningsresultat för exempelvis behandling av oro, ångest och nedstämdhet. Forskning visar att MCT ofta ger snabbare behandlingsresultat än KBT och att patienterna håller sig friskare långt efter behandlingsavslut. Läs gärna mer om MCT på vår hemsida www.mct-psykologerna.se 

Jag är snart färdig specialistpsykolog med inriktning psykologisk behandling. Tidigare har jag jobbat många år med KBT, ACT och MI. Jag handleder andra behandlare och tycker det är viktigt att ständigt vidareutbilda sig. Elitidrottare är en annan specialitet och jag jobbar mycket med prestationsångest och förväntansångest.

Varmt välkommen att boka tid på mottagningen i Göteborg eller online.