Om mig:
Jag är legitimerad psykolog och erbjuder KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) både individuellt och i grupp, samt IBCT (intergrative behavoural couple therapy) för par. Jag är även utbildad MBSR-lärare (Mindfulness Based Stress Reduction), en metod som ger förbättrade strategier för mer närvaro och ökat fokus i vardagen, något som visat sig vara stressreducerande för många. Just nu deltar jag också i en treårig utbildning till psykologspecialist i klinisk psykologi vid Stockholms universitet.

Faktorer jag värderar högt i ett samtal är att utgå från klientens/parets berättelse för att därefter skapa ett samarbete kring, och en gemensam förståelse för, det klienten/paret kommer med samt önskar bli förbättrad/förbättrade i. I bland handlar förbättringen om att sträva mot förändringar i beteenden och livsomständigheter och ibland om acceptans för situationer som just nu är svåra att förändra. Jag arbetar med många olika problemområden och jag har särskilt mycket erfarenhet av behandling för oro, ångest, fobier, stress, relationsproblem, en tendens att alltid vilja prestera alternativt skjuta upp att göra viktiga saker (s.k prokrastinering), utmattning, långvarig smärta, kroppslig- och huvudvärk (stressrelaterad), sömnstörningar, nedstämdhet, sorg.

Jag brukar starta med ett kortare samtal i telefon, både som en första bedömning av det du/ni besväras av men också som en möjlighet för dig/er att själv avgöra om det verkar som om jag förstått rätt/att det känns rätt att gå vidare.