Jag har lång erfarenhet av arbete med vuxna och unga vuxna i individualterapi, gruppterapi, parterapi -och familjeterapi, samt utredningar av personlighetsproblematik på psykiatrimottagning samt i privat verksamhet. Jag har terapeutisk erfarenhet av att arbeta med ångest, kriser, traumabearbetning
och problem med identitet samt att hantera känslor och relationer. 

Min terapeutiska inriktning är psykodynamisk. Det innebär att jag utgår från ett gemensamt utforskande tillsammans med klienten, inre tankar och känslor samt att söka nå en ökad kunskap om hur personen fungerar i relation till andra och till sig själv.
Viktiga perspektiv som jag har med mig i samtalet med klienten är kunskap om hur tidiga erfarenheter av relationer påverkar hur man har det med sig själv och i relation med andra som vuxen.

I mina samtal med par är förhållandet i fokus men även individuella problem. Båda parter i  ett förhållande har tidigare erfarenheter och personliga egenskaper som påverkar både individen och relationen. Problem i förhållandet leder därför lätt till problem för individen och vice versa, vilket  lätt kan skapa en ond cirkel. En viktig del i parterapin är att lära sig kommunicera bättre med varandra samt hitta en balans mellan våra dubbla behov av närhet och autonomi.

Jag är socionom i grunden med vidareubildning till Leg psykoterapeut och har arbetat med terapeutiska samtal i drygt 20 år. Även certifierad MBT- terapeut( mentaliseringsbaserad terapi) och MBTF-terapeut ( mot familj). Mentalisering betyder att ha sina egna och andras tankar och känslor i åtanke, att försöka förstå sig själv utifrån och andra inifrån.


Min mottagning är belägen i centrala Göteborg (Vasastan) med goda parkeringsmöjligheter och kollektivtrafik inom promenadavstånd.
Avgift per session är 1000kr för individualterapi, 50min. 1200kr för parterapi, 60min.

Varmt välkomna att höra av er via mail för tidsbokning.