Arbetar utifrån integrativa psykodynamiska metoder med tonvikt på relation, mentalisering och affekter. Tror på att förbättra psykisk hälsa genom ökad förståelse för egna känslomässiga reaktioner och relationella mönster. Har erfarenhet av psykiatriskt arbete med särskild inriktning på mentalisering samt arbete med hbtq-personers psykiska hälsa och så kallad minoritetsstress.