ROBERT BERNHARDSSON Har arbetat som psykolog sedan 2018, både inom specialistpsykiatrin och primärvården. Robert har därmed mottagit remisser från primärvård och andra instanser i syfte att utreda neuropsykiatrisk problematik som autism och ADHD. Inom specialistpsykiatrin har Robert även behandlat personlighetssyndrom, komplicerade fall av depression, ångeststörningar, sömnstörningar, utmattningssyndrom och liknande tillstånd. Robert har genomför utbildning inom The Human Element (THE), samt Utveckling av Grupp och Ledare (UGL). På primärvårdsnivå arbetar Robert med behandling av depression, ångest, sömn, stress, självkänsla, och liknande tillstånd. Robert har även utvecklat internetbaserade vårdprogram för ADHD.


Jag började min karriär som PTP psykolog för Psykologpartners i Stockholm. Eftersom jag redan arbetat med neuropsykiatrisk problematik under min psykologkandidat 2015-2016 på akademiska sjukhuset i Uppsala fortsatt jag att bedriva både behandling och utredning inom specialistpsykiatrin för Region Gävleborg. Idag jobbar jag 20% med att utveckla nästa generations vårdprogram, och 80% med psykoterapi och gruppbehandling. Min vision är att ge patienten tid och möjlighet att utvecklas. Jag möter ständigt patienter som inte tillåtits berätta hela sin historia, och inte tillåtits ta för sig av relevanta interventioner. Därför är jag mån om att arbeta tillsammans med patienten: för patienten. Du står i centrum.
Jag är också mån om mig själv som verktyg i den psykoterapeutiska processen. Därför har jag själv genomfört egenterapi, samt vidareutbildat mig inom THE och UGL. I mitt arbete med att skriva nya vårdprogram möter jag också ny forskning och nya behandlingsinterventioner, vilket leder till att jag ständigt håller mig uppdaterad.


För mig är det viktigt att vård bedrivs evidensbaserat, dvs att den vård vi ger har stöd i forskning. Men för den saken skull är det också viktigt att inte göra sig blind för egna upplevelser. Det är därför minst lika viktigt att tillämpa beprövad kunskap och erfarenhet.