Varför går vi så självklart till doktorn med en stukad fot, men inte till psykologen med en stukad själ?

Jag har lång erfarenhet av att möta människor med olika problem. Oavsett vad du behöver hjälp med är det viktigaste att du tar dig själv på allvar och tar kontakt. Vi kommer vid det första mötet resonera om vad det är du vill ha hjälp med. Du får möjlighet att se om jag verkar vara en förtroendeingivande person och jag kan avgöra om jag tror jag kan hjälpa dig. Min erfarenhet är att vi på ett fåtal samtal kan ringa in vad som är viktigt för dig och avgöra vad du kan förändra och vad du behöver acceptera. Människor är olika och jag arbetar därför eklektiskt, vilken metod vi använder beror på vad som är mest hjälpsamt för dig.