Jag erbjuder samtalsbehandling i form av individuell terapi och parterapi. Jag har en bakgrund inom arbetsfältet barn och trauma men arbetar sedan 2012 i privat regi med bl.a. nedstämdhet, ångest, relationsproblematik, livskriser, stress. Jag arbetar terapeutiskt primärt psykodynamiskt relationellt och har en utbildning (B) i IPT samt en diplomutbildning i affektfokuserad psykoterapi (APT, ISTDP). Min utgångspunkt är att känslor har en stor betydelse för vårt inre liv och att fokus på känslor i samtal kan ha en avgörande betydelse för måendet.