Jag är legitimerad psykolog med psykodynamisk inriktning och erbjuder individuella samtal eller parsamtal för dig som vill gå i psykoterapi med din partner, familjemedlem eller vän. Jag tar emot klienter med olika problematik, såsom oro och ångest, nedstämdhet och depression, stress, relationssvårigheter eller om du har varit med om svåra upplevelser som sexuella övergrepp, våld i nära relation eller andra trauman. Jag har vidareutbildning inom traumametoderna EMDR och Lifespan Integration samt inom sexologi och existentiella samtal.

I mitt arbete utgår jag ifrån att det man varit med om i sitt liv och hur man reagerat på det formar hur man fungerar idag. Genom att titta närmare på detta fås insikter som kan hjälpa till att lösa eller lätta de problem du upplever i nuet. Jag inleder alltid en kontakt med 1-3 samtal där du får berätta mer om vad du vill ha hjälp med samt känna efter att de metoder jag arbetar med känns bra för dig, innan vi gemensamt gör en fortsatt planering.

Jag tar emot klienter i Hornstull i Stocholm, men erbjuder även samtal över video.