Jag är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete. Mitt arbetsområde är kris, sorg och trauma och min specialitet är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Jag arbetar inte manualstyrt utan är flexibel i mitt arbeta och arbetar utifrån patientens målsättningar. Min arbetsmetod består av integrativa metoder och verktyg inom olika psykologiska perspektiv, bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT) samt existentiell terapi. 

Till mig kan du komma för samtal om du upplever:
- oro
- nedstämdhet
- livskris
- relationsproblem
- posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
- dålig självkänsla / dåligt självförtroende

Jag arbetar med individuella psykoterapier men välkomnar också att partner deltar vid behov. Stöd till anhöriga erbjuds också. 
Jag erbjuder även stöd till företag och organisationer som, i olika skepnader, möter kris- och traumarelaterade utmaningar.

I dagsläget delar jag min tid mellan att arbeta på Traumamottagningen och på Intensivvårdsavdelningen (IVA). På IVA arbetar jag som stödterapeut för personalen som arbetar med covid19 patienter. Jag bedriver även min egen psykoterapeutiska verksamhet.

Jag arbetar med evidensbaserade behandlingsmetoder; Ögonrörelsetarapi, Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) samt förlängd exponering, Prolonged Exposure therapy (PE).

Eftersom jag arbetat många år som psykolog på Traumamottagningen har jag även en del transkulturell kompetens. 

Jag erbjuder även samtal på bosniska och kroatiska.

Varmt välkommen att boka en tid!

www.indiradzinicpsykolog.com