Mitt namn är Max Olsson och jag arbetar som psykolog i Majorna, Göteborg. Jag har länge varit djupt fascinerad av hur människor fungerar och vad det är som gör att vi agerar som vi gör. Jag har ett stort engagemang för att möta människor där de befinner sig för att gemensamt kunna hitta en väg framåt.

Specifikt har jag intresserat mig för existentiella frågeställningar och de stora frågorna om vad det innebär att vara människa, de frågor som vi alla delar och förhåller oss till. Detta är exempelvis frågor om meningsfullhet, om döden och om vad ett liv väl levt kan innehålla. Jag känner mig stärkt i min tilltro till samtalets möjlighet till förändring och att det genom psykoterapi går att arbeta fram nya sätt att förhålla sig till sig själv och sin värld.