Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning samt mindfulnessinstruktör. 
Jag har lång erfarenhet av att jobba psykoterapeutiskt med stresshantering, ångest, depression, självkänsla, tvångsproblematik, relationsproblematik, krisbearbetning, föräldrastöd, och sorgbearbetning, mm. Jag har tidigare arbetat på olika stressmottagningar samt vårdcentral.
I vårt behandlingsarbete utgår vi från överenskomna mål om vad du vill förändra i din livssituation, i relation till dig själv och andra.