Jag är leg psykoterapeut och har sedan flera år tillbaka egen verksamhet. 

Du som kommer till mig har ofta problem med att du fastnar i tankeprocesser såsom tex oro, ältande eller självkritik. Det är inte ovanligt att du hamnar i beteenden som ytterligare försvårar ditt liv, det kan vara att du får svårt att sätta gränser, du kan får svårt att se till egna behov. Du kanske känner dig osäker i kontakt med andra. Du kanske jobbar mer än du vill och har höga krav på att prestera. Gemensamt för dessa processer är att det hindrar dig att ta dig an vardagen och de utmaningar livet ofta innebär. Det hindrar dig att må bra när livet är gott och det får dig att må sämre när livet är svårt.
En behandlingskontakt med mig utgår alltid från din aktuella situation och de svårigheter du upplever i dag. Dina erfarenheter är dock viktiga. Vi fokuserar på att bryta icke hjälpsamma tankar och beteenden. En kontakt pågår ofta 5-10 tillfällen.
Välkommen!

Jag kan ta emot dig både i Stockholm och Södertälje. Det finns också möjlighet till säkra videosamtal.

I Stockholm tar jag emot på Lehusens Gränd 2 och
i Södertälje tar jag emot dig på Sveagatan 28.

Hos mig kan du kan köpa behandlingspaket, från 5-10 sessioner, vilket innebär att kostnaden per session blir lägre, 

Du kan hitta mer information på min hemsida stepspsykoterapi.se

Vänligen

Ina Koppen
Leg dietist
Leg psykoterapeut, medicine magister