Jag heter Ina Koppen. 

Jag har alltid gillat att möta människor och prata om det viktiga i livet. Jag har arbetat med psykoterapi, psykologisk behandling, sedan min grundutbildning i KBT, kognitiv beteendeterapi (på Karolinska institutet i Stockholm 2011). Jag har också lång erfarenhet av att jobba med problem som handlar om relationen till maten, kroppen och hälsan. 

I min praktik arbetar jag med olika metoder. Jag använder bland annat  CFT, Compassionfokuserad terapi. CFT är en terapiform som först togs fram för att hjälpa personer som ägnade sig mycket åt självkritik och upplevde mycket skam. CFT har sitt ursprung i flera teoribildningar, såsom bland annat evolutionspsykologi, anknytningsteori och affektiv neurovetenskap, CFT har utvecklats med tiden och används i dag som komplement till annan behandling, tex KBT,  eller som fristående behandling vid olika former av psykisk ohälsa.  

Vidare  arbetar jag med MCT, Metakognitiv terapi. MCT utvecklades till en början för att hjälpa personer med GAD, som bland annat kännetecknas av överdriven oro. I dag är MCT en behandlingsform som  är hjälpsam vid flertalet ångestsyndrom, utöver GAD,  men också vid depression. 

På min mottagning tar jag emot dig som har problem med dålig självkänsla, stress, oro, ångest och depression. Vilket kan innebära tillstånd såsom t ex social fobi, GAD, paniksyndrom, utmattningsdepression och mycket annat.

Jag kan också hjälpa dig som har fastnat i en upptagenhet kring kropp, vikt och hälsa och som vill få hjälp att hitta ett mer avslappnat förhållande till dig själv.  


Jag har mottagning både i Stockholm och Södertälje

I Stockholm tar jag emot på Lehusens Gränd 2 och
i Södertälje tar jag emot dig på Sveagatan 28.

Nytt för hösten 2020 är att kostnad per session blir rörlig.  Du kan köpa behandlingspaket, från 5-10 sessioner, vilket innebär att kostnaden per session blir lägre, 

Du kan hitta mer information på min hemsida stepspsykoterapi.se

Vänligen

Ina Koppen
Leg dietist
Leg psykoterapeut, medicine magister