Jag är både legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut inom KBT. Jag har god erfarenhet av behandling av ångest, nedstämdhet, trauma, sömnbesvär och ätstörningar.  

Oavsett om du har ett tydligt problem du vill komma till rätta med eller behöver stöd i en svår tid är du välkommen att kontakta mig. 

Kontakten börjar med en kartläggning av dina behov. Psykiska besvär handlar ofta om att man har hamnat i en negativ spiral på något sätt och det första som händer är att vi ska förstå vad som gör att du kört fast. Här går vi även igenom vad du provat tidigare och formulerar mål med kontakten. 

Nästa steg är att vi arbetar med hur du kan förändra din situation. Förändring sker oftast bäst med att du provar saker på egen hand mellan sessionerna, varje session brukar avslutas med att vi kommer överens om ett "nästa steg" som du känner dig redo att ta. Mitt jobb är att vara lyhörd på att takten är lagom. 

Alla behandlingar utvärderas med vetenskapligt baserade verktyg. Under min utbildning har forskat om måluppfyllelse i terapi och det är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Under kontaktens gång kommer vi att utvärdera behandlingen med ett verktyg som heter BIT-C, för att se om du rör dig mot dina mål.

Kliniskt har jag erfarenhet av behandling inom primärvård (vårdcentral) och den specialiserade psykiatrin. Senast hade jag en anställning på Stockholms centrum för ätstörningar. Sedan våren 2020 driver jag min egen mottagning i K-märkta lokaler, lugnt belägna i Vasaparken.

Vänligen ring eller maila mig för kontakt, eller besök min hemsida för att se mer om min bakgrund och hur jag arbetar. 


www.strombackpsykologi.se